Fordeler med å være Miljøfyrtårn

MILJØFYRTÅRN BLIR FRAMTIDSVINNERE

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. For å nå framtidens lavutslippssamfunn har alle et ansvar, både enkeltindivider, myndigheter, og bedrifter. 

Næringsliv og offentlig sektor har en nøkkelrolle i omstillingen. 80 % mener næringslivet selv har et ansvar for å legge om til mer miljøvennlig praksis. Kunder, ansatte og myndigheter forventer at bedrifter tar miljøansvar, og Miljøfyrtårn er det konkrete verktøyet som gir resultater.

6 gode grunner

Det er viktige grunner til at din virksomhet bør miljøsertifiseres

Ta samfunnsansvar
Ved å miljøfyrtårnsertifisere din virksomhet, bidrar du til bedre miljø og lavere klimagassutslipp. Jordkloden står overfor en alvorlig klimatrussel dersom vi ikke endrer måten vi lever på, og ansvaret for å nå Norges lavutslippsmål hviler på oss alle.

 Gå foran – vis verden at fremtidens løsninger er bærekraftige
Ved å miljøfyrtårnsertifisere din virksomhet, bygger du samtidig omdømme rundt deres miljøengasjement. Forbrukere er i økende grad blitt opptatt av etikk, ansvarlighet, bærekraft og mening. Ansvarlighet blir dermed også et større element av virksomheters merkevarestrategi.

Driv smart virksomhetsstyring
Når du miljøfyrtårnsertifiserer din virksomhet gjennomgås alle rutiner for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Med det sparer du ikke bare miljøet – men høyst sannsynlig også utgifter på energiøkonomisering, avfallsreduksjon og smarte transportløsninger.

 Sett miljømål og skap resultater
Alle miljøfyrtårnsertfiserte virksomheter får tilgang til et smart nettbasert verktøy for miljøledelse. Her kan du innrapporterte miljøresultater, sette nye mål og få en god grafisk oversikt over virksomhetens miljøregnskap. 

Sikre godkjent miljødokumentasjon til bruk i anbudsprosesser
Det stilles stadig oftere krav om miljøsertifisering ved anskaffelser. Miljøfyrtårn er en tredjeparts sertifisering, godkjent som dokumentasjon når din virksomhet skal gi tilbud. 

Reduser virksomhetens sykefravær
En miljøfyrtårnsertifisering er også en sertifisering av indre miljø og HMS. Studier viser at Miljøfyrtårn-bedrifter har signifikant lavere sykefravær enn gjennomsnittet. Dette skyldes kontinuerlig fokus på gode rutiner knyttet til arbeidsmiljø for de ansatte.