adidas yeezy boost 350 v2 zebra release date adidas yeezy boost 350 v2 zebra adidas yeezy boost 350 v2 zebra releasing adidas com tomorrow adidas yeezy boost 350 v2 zebra adidas yeezy boost 350 v2 zebra adidas yeezy boost 350 v2 zebra official store list adidas yeezy boost 350 v2 zebra release date adidas yeezy boost 350 v2 zebra online links retailers adidas yeezy boost 350 v2 triple white official images adidas yeezy boost 350 triple white adidas yeezy boost 350 v2 cream white release date adidas yeezy boost 350 v2 cream white adidas yeezy boost 350 v2 cream white adidas yeezy boost 350 v2 white detailed look kanye west debuts new adidas yeezy boost 350 v2 colorway yeezy boost 350 v2 white adidas yeezy boost 350 white black adidas yeezy boost 350 v2 zebra store list adidas yeezy boost 350 v2 zebra release date adidas yeezy boost 350 v2 zebra another look
adidas eqt support 93 boost winter 2016 releases adidas eqt support 93 turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost off white more images adidas eqt support ultra boost beige adidas eqt support ultra boost beige adidas eqt support ultra muted premium pack adidas eqt support refined camo drop adidas eqt support refined camo drop adidas eqt support refined running whitecamo adidas originals eqt black pack adidas eqt support ultra primeknit vintage white coming soon adidas eqt support ultra primeknit vintage white available adidas eqt support ultra primeknit adidas eqt support ultra boost primeknit adidas eqt support ultra pk vintage white available now adidas eqt support ultra primeknit black wool adidas eqt support ultra primeknit black wool

Næringspolitisk virkemiddel

Bak stiftelsens formål om Miljøfyrtårn-sertifisering av virksomheter, ligger et grunnleggende ønske om en adferd som reduserer miljøbelastningen, bedrer arbeidsmiljøet og oppnår konkurransefortrinn på bakgrunn av sertifiseringen. Derfor ser vi også på sertifiseringsarbeidet som et næringspolitisk virkemiddel i kommune-Norge.

Både nasjonal og lokal miljø- og næringspolitikk bør ha insentiver som understøtter miljøledelse i private og offentlige virksomheter. Nasjonale myndigheters uttalte holdning om at det private næringsliv må ta sin del av ansvaret for et grønt skifte, gjør det også nødvendig å ha fokus på insentiver for å drive miljøvennlig. Det skal være lønnsomt å foreta grønne investeringer, og både skatte- og avgiftssystemet og andre virkemidler kan brukes for å motivere og stimulere miljøledelse og sertifisering i næringslivet. 

Kommunenes rolle og ansvar

Norske kommuner og fylkeskommuner er viktige aktører for å redusere klimagassutslippene i Norge. Det kan de gjøre gjennom egen drift, og de kan gjøre det gjennom å påvirke andre aktører – særlig næringslivet. På samme måte som nasjonale myndigheter har insentiver for å stimulere næringslivet til miljøledelse, kan lokale myndigheter gjøre det. Kommuner påvirker det ytre miljøet på ulike måter. For eksempel gjennom å være en stor innkjøper av varer og tjenester, eier av store bygningsmasser, samfunns- og arealplanlegger, og gjennom transport og avfallshåndtering. 

Skal offentlig sektor kreve at næringslivet gjennomfører ressurskrevende miljøtiltak, må de gå foran med et godt eksempel og samtidig være åpne om hva de gjør. Et eksempel er offentlige innkjøp. Offentlig sektor handler årlig for om lag 400 milliarder kroner. Det gjør dem til en stor og viktig innkjøper med markedsmakt, med et stort potensiale i å benytte sin posisjon til å stille miljøkrav ved kjøp av varer og tjenester.

Styret i Stiftelsen Miljøfyrtårn har vedtatt et eget Policydokument som definerer stiftelsens holdninger til sentrale miljømessige rammevilkår, som norske virksomheter til en hver tid jobber under. Dokumentet kan du lese her.

white mountaineering adidas nmd r2 adidas nmd trail release date adidas nmd r2 white mountaineering adidas nmd r2 bb2978 adidas nmd r2 adidas nmd r2 white mountaineering adidas nmd trail release date white mountaineering adidas nmd trail release date where to buy adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd monochrome pack release date info adidas nmd monochrome pack release date adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd r1 monochrome pack returns next weekend adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd monochrome pack Adidas NMD R1 Primeknit Monochrome pack adidas nmd r1 triple black reflective stripes release date adidas nmd triple black adidas NMD R1 Triple Black
X@YX@YX@YX@YX@Y